Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Adopcja zagraniczna

Dzielimy się radością!

Otrzymaliśmy korespondencje z Kamerunu od naszego podopiecznego Gaspard'a. Przysłał nam piękny list napisany własnoręcznie w języku francuskim i kartkę z podziękowaniami za udzieloną pomoc. Otrzymał promocję do kolejnej klasy, co jest dla nas wielką radością!! Dziękujemy serdecznie wszystkim Rodzicom i Uczniom i Nauczycielom za owocną współpracę!

Tradycją szkoły jest wspieranie finansowe dzieci z Afryki. W latach 2006-2013 szkoła współpracowała z Fundacją Watoto Dzieci Afryki w Zalesiu Górnym. Od roku 2013 z Fundacją Mają Przyszłość w Konarzewie. Pomysłodawcą i inicjatorem działań był ówczesny dyrektor szkoły Zygmunt Dyczkowski.  Obecnie w każdym miesiącu przekazujemy  105 zł na koszt edukacji i utrzymania chłopca z Kamerunu.

Do dnia dzisiejszego szkoła udzieliła wsparcia:

MERANIE TUYISENGE - urodzona w 1993r. w Rwandzie, sierota. Pomagaliśmy jej w latach 2006-2010.

EDWARD SAMBA NGONZO - urodzony w 2001r. w Kamerunie, półsierota. Wspierany w latach 2010-2013.

NTOGDE BIRINDWA - urodzony w 2007r. w Kongo. W październiku 2013r. opłaciliśmy koszty leczenia jej z choroby głodowej.

EMMERY JANVIER ma czworo rodzeństwa i rodziców, ale jego ojciec jest niepełnosprawny ruchowo.

OBECNIE:  GASPARD GARBA- urodzony  8 maja 2008r. w Kamerunie, ma rodziców i dziewięcioro rodzeństwa. 

Fundacja Mają Przyszłość  

W ciągu roku szkolnego opłat dokonują wyznaczone klasy, Lipiec, sierpień - nauczyciele

W załączonych plikach można zobaczyć: Uczniów, którzy piszą list do Afryki, do naszego podopiecznego oraz skan listu i tłumaczenia otrzymanego od naszego adopcyjnego ucznia.

Realizowane projekty