Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Bajkoczytanie

To cykl spotkań literackich kierowanych do moich młodszych czytelników, dzieci z oddziałów przedszkolnych, zerówek oraz klas I-III.

Temat spotkania jest zawsze wcześniej uzgadniany z nauczycielem - wychowawcą, dotyczy aktualnie realizowanych treści programowych, potrzeb i zainteresowań grupy lub np. świat, szczególnych ważnych historycznie czy regionalnie dni.

Podczas spotkania zawsze wykorzystuję multimedia, muzykę, rekwizyty, ale przede wszystkich odpowiednią literaturę

Realizowane projekty