Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Konkursy kuratoryjne

 

 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

w roku szkolnym 2018/2019


Informacja dotycząca konkursów przedmiotowych dla szkoły podstawowej i gimnazjum, oddziałów gimnazjalnych – rok szkolny 2018/2019


Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji konkursów przedmiotowych w kolejnym roku szkolnym uprzejmie informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 planowane jest przeprowadzenie konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: język polski, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański.

Konkursy adresowane będą  zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla tych szkół.

W terminie późniejszym na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu opublikowane zostaną dalsze informacje, tj. zakres, proponowana literatura dodatkowa, harmonogram, regulaminy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy poszczególnych konkursów.

Źródło: KO Poznań

 

 

Nazwa konkursu

 

 

Termin etapu szkolnego

 

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

 

 


22.10.2018

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 

 


19.10.2018

 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

 


23.10.2018

 

 

Regulaminy konkursów będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu


 

Realizowane projekty