Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Logopeda


Logopeda - specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad wymowy i zaburzeń mowy.


Zadania logopedy szkolnego:

1. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy.

2. Wspieranie działań profilaktycznych nauczycieli.

3. Organizowanie pomocy logopedycznej.

4. Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej.

5. Współpraca terapeutyczna z rodzicami

6. Kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, stomatologii) i dziedzin pokrewnych (psychologii, pedagogiki).


Terapię logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach  prowadzi

mgr Marta Dykcik.


Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek 8:00 - 15:00

Wtorek 8:00 - 15:00

Środa 8:00 - 15:00

Czwartek 8:00 - 15:00

Piątek 8:00 - 15:00


Gabinet logopedy - gabinet nr 212 Szkoła Podstawowa nr 3

Realizowane projekty