Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Pracownicy - Nauczyciele IV-VI

Małgorzata Dymon - Czarnecka

Nauczyciel chemii. Nauczyciel współorganizujący.

Więcej >>
mgr Iwona Michaluk

Nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie oraz języka polskiego.

Więcej >>
Bożena Kłos

Wychowawca klasy. Nauczyciel języka polskiego i geografii. Oligofrenopedagog.

Więcej >>
mgr Dominika Roszkiewicz

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy.

Więcej >>
mgr Justyna Piątkowska

Wychowawca klasy. Oligofrenopedagog. Doradca zawodowy.

Więcej >>
mgr Dominika Ciszewska

Nauczyciel biologii i chemii

Więcej >>
mgr Justyna Wojdowska

Wychowawca klasy. Nauczyciel historii i języka polskiego

Więcej >>
mgr Joanna Radziwołek

Nauczyciel języka angielskiego- w roku szkolnym 2021/2022 przebywa na urlopie macierzyńskim

Więcej >>
mgr Małgorzata Colombo

Nauczyciel języka niemieckiego

Więcej >>
mgr Kamila Makowska

Nauczyciel języka polskiego, psycholog

Więcej >>
mgr Marek Gałat

Wychowawca klasy VIIIc, nauczyciel matematyki i informatyki

Więcej >>
mgr Wojciech Konitz

Wychowawca klasy. Nauczyciel wychowania fizycznego

Więcej >>
mgr Lena Ciurysek-Kaczor

Pedagog szkolny, nauczyciel języka angielskiego- w roku szkolnym 2021/2022 przebywa na urlopie macierzyńskim

Więcej >>
mgr Marcin Dykcik

Nauczyciel zajęć komputerowych

Więcej >>
mgr Tomasz Witaszak

Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel zajęć technicznych

Więcej >>
dr Agnieszka Szymańska

Wychowawca klasy VI A, nauczyciel matematyki i fizyki

Więcej >>
mgr Barbara Szatkowska

Nauczyciel przyrody i biologii, geografia

Więcej >>
mgr Monika Pytlak

Nauczyciel języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego - w roku szkolny 2021/2022 przebywa na urlopie macierzyńskim

Więcej >>
mgr Violetta Ferlas

Wychowawca klasy VI B, nauczyciel języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie

Więcej >>
dr Aleksandra Kulupa

Nauczyciel języka polskiego i etyki, prowadzi zajęcia teatralne - aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim

Więcej >>
mgr Anna Wentowska

Nauczyciel historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy 7d

Więcej >>
mgr Renata Patelska-Wróbel

Nauczyciel religii oraz historii, opiekun Szkolnego Koła Caritas

Więcej >>
mgr Katarzyna Rzańska

Wychowawca klasy IV A, nauczyciel plastyki

Więcej >>

Realizowane projekty