Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Innowacja pedagogiczna "Blubramy, migamy, szamamy po naszymu!"

Innowacja pedagogiczna "Blubramy, migamy, szamamy po naszymu!"


prowadzący: Aleksandra Kulupa

Cel:

Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu. Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej. Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dzieci w środowisku lokalnym. Wzbogacanie słownika biernego i czynnego o elementy gwary poznańskiej. Zagadnienia regionalne są doskonałym elementem kształcenia kulturowego i językowego. W ramach innowacji uczniowie zostaną zapoznani z przeszłością historyczną regionu, folklorem, architekturą, muzyką oraz kuchnią regionalną. Przybliżeniu zagadnień posłużą warsztaty, w czasie których uczniowie wzbogacą swoje słownictwo o elementy gwary wielkopolskiej. Będą także kształtować zdolności translatorskie. Nauczą się podstawowych kroków tańców wielkopolskich, dowiedzą się, jak żyli i ubierali się mieszkańcy dawnej Wielkopolski.


 


Realizowane projekty