Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Innowacja pedagogiczna "Spotkania literackie"

Innowacja pedagogiczna "Spotkania literackie"

prowadzący: Anna Wentowska

Cel:

Zaktywizowanie ucznia, zachęta do samodzielnego czytania. Zależnie od etapu edukacyjnego samodzielnie lub z rodzicem. Kształtowanie postawy szacunku wobec książki i literatury. Kształtowania odpowiednich postaw moralnych, rozwiązywania problemów w grupie poprzez wykorzystanie odpowiedniej literatury w tym opowiadań terapeutycznych. Poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką. Zapewnienie odpowiedniego emocjonalnego rozwoju dziecka  Zajęcia z poszczególnymi grupami uczniów będą się odbywały według ustalonego harmonogramu, miejscem spotkań literackich będzie najczęściej biblioteka szkolna. Tematy nauczyciel bibliotekarz ustala przed spotkaniem z wychowawcą klasy. Jednym z ważniejszych założeń jest kształcenie umiejętności uważnego słuchania. Spotkania literackie wspomagane będą przez różnego rodzaju multimedia. Zajęcia urozmaicone będą poprzez stosowne rekwizyty, przebrania, dekoracje itp. Po każdym spotkaniu zaproszę uczniów do wypożyczenia książek do domów.

Realizowane projekty