Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Program edukacyjny „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”

Program skierowany jest do dzieci z klas „0” i ich rodziców.

Cel ogólny programu:

Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych

Cele programu szczegółowe:
- Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, 
- Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych;
- Przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu,   
  środowisku szkolnym;
- Zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci  i  czynnikami wpływającymi na jego  zachowanie.


"Moje Dziecko Idzie do Szkoły"


Realizowane projekty