Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Skład Rady

Skład Rady Rodziców


Przewodnicząca –  Pani Paulina Filipiak
Zastępca Przewodniczącej – Pani Katarzyna Gusztab
Sekretarz – Pan Artur Wróblewski
Skarbnik – Pani Katarzyna LewandowskaRealizowane projekty