Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Kółko przyrodnicze

Prowadzący mgr Barbara Szatkowska


Zajęcia odbywają się w czwartki od 8.50 do 9.35.

Cel zajęć:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- uwrażliwianie na piękno przyrody

- utrwalanie i poszerzanie wiedzy z lekcji przyrody

- zgłębianie wiedzy o przyrodzie w formie: zadań praktycznych  w grupach, oglądania filmów o tematyce przyrodniczej i pro- ekologicznej, rozwiązywania zadań na strona edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, czytania czasopism przyrodniczych, przeglądania albumów przyrodniczych i wykonania własnych albumów przyrodniczych  oraz kart obserwacji

- zajęcia w terenie w celu (poznawanie  przyrody  najbliższego otoczenia w czterech porach roku)

- prowadzenie  doświadczeń, hodowli  i  obserwacji  przyrodniczych (krótkoterminowych i długoterminowych)

- przygotowanie do konkursów, realizacja projektów  (konkurs szkolny przyrodniczy, projekt ogólnopolski :„Trzymaj formę!” 2016/2017)


Realizowane projekty