Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych - spotkanie profilaktyczne z policjantem

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W piątek 31 marca 2017 roku gościliśmy u nas funkcjonariusza KPP Zespołu Profilaktyki st. sierż. Pawła Witzberga, który to przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat bezpieczeństwa.

Celem wizyty było przeprowadzenie rozmowy z uczniami na temat  przemocy i agresji występującej w środowisku szkolnym. W spotkaniu wzięli uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych 0c i 0d wraz ze swoimi wychowawczyniami.

Uczniowie dowiedzieli się, czym jest: przemoc i agresja, przywłaszczanie cudzego mienia. Funkcjonariusz przypomniał wszystkim również o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm obowiązujących w szkole. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. wizyta na policji, bądź skierowania sprawy do sądu. W trakcie wizyty zaciekawieni uczniowie zadawali pytania, na które funkcjonariusz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Było to bardzo ważne i pouczające spotkanie. Dzięki niemu uczniowie po raz kolejny uświadomili sobie, że przemoc i agresja są negatywnymi zachowaniami oraz, że należy się im stanowczo przeciwstawiać.

Serdecznie dziękujemy Panu policjantowi – za wizytę w naszej placówce.

Realizowane projekty