Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

4 września rozpoczął się rok szkolny 2017/2018 mieliśmy zaszczyt by gospodarzami gminnej inauguracji roku szkolnego połączonej z otwarciem nowego boiska szkolnego.

Naszą uroczystość uświetnili wspaniali goście w osobach: senatora Jana Filipa Libickiego, posła Jakuba Rutnickiego i asystenta posła p. Kamila Górskiego, Pana Burmistrza Tomasza Szramę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Pawła Drewicza i Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów Pana Eugeniusza Kierstana, Radnych Rady Miejskiej, sekretarza gminy Pana Krzysztofa Nowackiego, księży: ks. Dziekana Józefa Kamzola i ks. Łukasza Tadeusza. W przemówieniach zaproszonych gości, usłyszeliśmy wiele życzeń sukcesów w nowym roku szkolnym i radosnego korzystania z nowego boiska szkolnego. W części artystycznej uroczystości usłyszeliśmy chórek szkolny Bel Canto, dialogi humorystyczne wykonane przez uczniów klasy VIIA oraz piosenki wykonane przez uczniów: "Witajcie w naszej szkole" z tekstem p. Joanny Mazur (nauczyciel) oraz z repertuaru Kulfona i Moniki "W zdrowym ciele zdrowe ciele".

Realizowane projekty