Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Informacja dla Rodziców - opłata za zniszczone lub zgubione podręczniki w klasach I-III

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć: • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej; • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej; • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego stanowi dochód organu prowadzącego szkołę Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki nr rachunku:

05 10204027 0000 1102 1384 6847


W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik do klasy …..” podając numer jednej z czterech części.


Realizowane projekty