Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Konkurs dla klas II -III

KONKURS WIEDZY O ADAMIE MICKIEWICZU

 

CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja wiedzy o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości.
2. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły.
3. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II i III.

2. Konkurs będzie sprawdzał wiedzę dotyczącą życia i twórczości patrona w formie testu.
3. Wychowawcy zgłaszają  2 uczestników z klasy do konkursu do dnia 19.04.2018r.

4. Czas trwania testu wynosi – 45 minut.
5. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy konkursu. 
6. Zwycięzcami konkursu mogą zostać uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (3 pierwsze miejsca).
7. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody na uroczystym apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły, który odbędzie się 27.04.2018r.

 

TERMIN:
Konkurs odbędzie się 23.04.2018r. o godzinie 14.10  w sali nr 105.

 

 

 

Organizatorzy:

Joanna Mazur

Hanna Muszyńska


Realizowane projekty