Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Konkurs pięknego czytania dla klas I-III , czytamy utowry Adama Mickiewicza

Konkurs dla klas I-III

Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania
DLA UCZNIÓW KLAS II – III
Szkoły Podstawowej nr3 w Obornikach
Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły
Cele konkursu:
promocja czytelnictwa,
budzenie zainteresowania literaturą Adama Mickiewicza,
 stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z
umiejętnościami innych,
 kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
 uczenie współzawodnictwa w miłej atmosferze,
Zasady uczestnictwa:
w konkursie biorą udział uczniowie klas II i III,
uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania fragmentu dowolnej bajki Adama Mickiewicza, następnie uczestnicy konkursu przeczytają wybrany fragment ( prezentacja nie powinna przekraczać 2 minut)
Przebieg konkursu
Przebieg konkursu jest dwuetapowy:
I etap - eliminacje klasowe (przeprowadzony będzie 13 kwietnia 2018r.)
II etap – finaliści etapu klasowego losują fragment bajki i po krótkim przygotowaniu czytają przed komisją (odbędzie się 20 kwietnia 2018r.)
Kryteria oceny
Podczas czytania ocenie podlegać będzie:
płynność,
 bezbłędność czytania,
 wyrazistość
 dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.
Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzata Świętek, Elżbieta Nochowicz
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Realizowane projekty