Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Powiatowa Konferencja: Dobre i złe strony internetu.

Dnia 14 marca w sali konferencyjnej OCS odbyła się Powiatowa Konferencja: Dobre i złe strony internetu. Z naszej szkoły w konferencji udział wzięli: Pani Dyrektor Lidia Polcyn, pedagog szkolny: Pani Lena Ciurysek- Kaczor oraz bibliotekarz szkolny: Anna Wentowska.

Podczas konferencji prelegenci zwracali uwagę: na duże możliwości jakie daje TIK w edukacji, ale również przestrzegali, aby zachować ostrożność w tzw. "sieci" i aby nie nadużywać narzędzi internetowych, mówiono również o konieczności kontrolowania dzieci i młodzieży przy używaniu telefonów i innych narzędzi do komunikacji internetowej. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo dzieci w internecie i omówiono narzędzia: aplikacje i programy, które to bezpieczeństwo zapewniają. Panowie Policjanci zwrócili też uwagę na problem cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

Realizowane projekty