Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Śniadanie daje moc - misja V

Misja V przypomniała nam o istocie spożywania 5 posiłków dziennie o stałych porach. Nauczyciel przy pomocy zegara pokazywał dzieciom przykładowe godziny posiłków, które również zostały zapisane na tablicy. Wspólnie rozmawialiśmy, jaki wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu mają stały godziny jedzenia. Dzięki rozmowie z uczniami, możemy wnioskować, że w momencie przebywania dzieci w szkole, posiłki są jedzone regularnie. Natomiast są sytuacje, że zajęcia pozaszkolne w pewien sposób kolidują  z regularnością jedzenia. Misja domowa odbyła się w klasie ponieważ mieliśmy czas aby zająć się tym zadaniem. Dzieci tworzyły swój plan dnia. Dzieci z klasy 2 i 3 same potrafiły sprostać zadaniu, natomiast młodsze dzieci wymagały pomocy nauczyciela. Uczniowie mogli pomagać sobie, patrząc na plan, który wspólnie z nauczycielem został wcześniej utworzony. Na sam koniec, każdy przedstawiał rówieśnikom swój rozkład dnia. Misja specjalna pokazała, że mamy ukryte talenty plastyczne! Wykonaliśmy zegary - piękne, kolorowe.

Realizowane projekty