Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Wycieczka do Biblioteki Publicznej - Ia

Uczniowie klasy Ia pod opieką wychowawczyni Iwony Michaluk  wybrali się 20.01.2017r.  na wycieczkę do Izby Regionalnej, która mieści się w budynku Biblioteki Publicznej w Obornikach.

Celem wizyty było wzbogacenie wiedzy o rodzinnej miejscowości, budzenie zainteresowania dawnymi dziejami, wzbogacanie słownictwa o terminy związane z muzeum, przygotowanie uczniów do świadomego odbioru i ochrony dziedzictwa kulturowego w przyszłości. Dzieci dowiedziały się jaką rolę pełni muzeum, miały okazję poznać elementy życia codziennego mieszkańców dawnej Polski: jak wyglądały domostwa i ich wyposażenie, stroje, narzędzia pracy. Podczas wizyty pani przewodniczka Ewa Jankowiak opowiedziała i pokazała dzieciom  dokumenty  nawiązujące do historii Obornik,  sztandary, mundury żołnierzy walczących o wolność naszego miasta, odznaczenia  wojskowe, zdjęcia dawnych i obecnych Obornik.

Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca, a przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom  na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy i uświadomią uczniom wartości własnego dziedzictwa regionalnego.

 

Realizowane projekty