Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

XIV edycja - "Dzień Zająca" - konkurs


Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w następujących konkursach:

1. Praca indywidualna - PALMA WIELKANOCNA - każde chętne dziecko wykonuje własnoręcznie palmę, dowolną techniką i wybraną wielkością.Podpisaną pracę ( nazwisko, imię i klasa) oddać należy do wychowawcy klasy do dnia 4.04.2017

2. Praca zbiorowa PLAKAT - STÓŁ WIELKANOCNY - KAŻDA KLASA!!!!!! - wspólnie przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką - rozmiar - duży brystol. Podpisaną pracę składamy do dnia 4.04.2017 do wychowawcy.

3. Najciekawszy STRÓJ ZAJĄCA - tego dnia  - 7.04.2017 piątek - przychodzimy do szkoły według planu lekcyjnego przebrani w STRÓJ ZAJĄCA.

Uczniowie klas IV - VI wybierają przynajmniej jednego przedstawiciela klasy przebranego w strój zająca.
Klasy młodsze może reprezentować każde chętne dziecko.

NAJCIEKAWSZE PRACE PLASTYCZNE I NAJPIĘKNIEJSZE STROJE ZOSTANĄ UHONOROWANE NAGRODĄ ZAJĄCA!

Organizatorzy: Szkolne Koło TPD

mgr Renata Patelska Wróbel
mgr Magdalena Stróżyk
mgr Katarzyna Bacic

Realizowane projekty