Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Informacje

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE:
Zgodnie z uchwałą składki członkowskie na rok 2017r. będą wynosić 13 zł / miesiąc kalendarzowy. Dodatkowa jednorazowa opłata za przystąpienie do klubu wynosi 60 zł (koszt licencji klubowej oraz zawodniczej).


LICENCJE ZAWODNICZE: 

W poniższej wiadomości znajduje się plik z deklaracją na wyrobienie licencji zawodniczej (Licencja zawodnika – Karta). Bardzo proszę o wydrukowanie, wypełnienie oraz dostarczenie jej do trenerów prowadzących. Wraz z deklaracją należy dostarczyć zdjęcie legitymacyjne.

Załącznik: „Licencja zawodnika – karta”


Realizowane projekty