Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Adopcja zagraniczna


Tradycją szkoły jest wspieranie finansowe dzieci z Afryki. W latach 2006-2013 szkoła współpracowała z Fundacją Watoto Dzieci Afryki w Zalesiu Górnym. Od roku 2013 z Fundacją Mają Przyszłość w Konarzewie. Pomysłodawcą i inicjatorem działań był ówczesny dyrektor szkoły Zygmunt Dyczkowski.  Obecnie w każdym miesiącu przekazujemy  105 zł na koszt edukacji i utrzymania chłopca z Kamerunu.

Do dnia dzisiejszego szkoła udzieliła wsparcia:

MERANIE TUYISENGE - urodzona w 1993r. w Rwandzie, sierota. Pomagaliśmy jej w latach 2006-2010.

EDWARD SAMBA NGONZO - urodzony w 2001r. w Kamerunie, półsierota. Wspierany w latach 2010-2013.

NTOGDE BIRINDWA - urodzony w 2007r. w Kongo. W październiku 2013r. opłaciliśmy koszty leczenia jej z choroby głodowej.

Obecnie EMMERY JANVIER ma czworo rodzeństwa i rodziców, ale jego ojciec jest niepełnosprawny ruchowo.

 

Fundacja Mają Przyszłość  


 HARMONOGRAM wpłat na ADOPCJĘ SERCA w roku szkolnym 2017/2018

wrzesień
0A i 0B, Ia
październik
klasz Ib, Ic
listopad

klasz IIa, IIb 

grudzień
klasz IIIa, IIIb
styczeń
klasy IIIc, IIId
luty
klasy IVa, IVb
marzec
klasy IVc, IVd
kwiecień
klasy Va, Vb
maj
klasy VIa, VIb
czerwiec

klasy VIIa, VIIb

Lipiec, sierpień - nauczyciele

W załączonych plikach można zobaczyć: Uczniów, którzy piszą list do Afryki, do naszego podopiecznego oraz skan listu i tłumaczenia otrzymanego od naszego adopcyjnego ucznia.

Realizowane projekty