Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Uchwały


Z uchwałami podjętymi przez Radę Rodziców można zapoznać się w sekretariacie szkoły.

Realizowane projekty