Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Rozwijanie kompetencji miękkich

Klasa 7b cały czas pracuje nad kształtowaniem kompetencji miękkich. Rozwijanie ich to najlepsza inwestycja w przyszłość. Aby wykonać zadanie, grupa musiała współpracować. Współdziałanie jest istotne dlatego, że pracując w grupie, możemy uczyć się od innych. Lubimy zadania, które nas wciągają. Lubimy też takie, które trzeba wykonywać wspólnie i wspólnie prowadzą do sukcesu.

Realizowane projekty