Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach
Menu 1 Menu 2

Projekt edukacyjny "Trzymaj formę"


Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

I.      CEL GŁÓWNY:

Poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.

II.   CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.  Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

3. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.

4.  Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

5.  Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Materiały informacyjne dotyczące programu


Realizowane projekty