Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

mgr Lidia Polcyn

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 roku w szkole w Parkowie. W 2003 roku uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach pełni od dnia 1 września 2012 roku. 

Od początku pracy w Naszej Szkole podejmuje liczne działania związane z podnoszeniem jakości pracy szkoły. Dzięki jej inicjatywie oraz przychylności organu prowadzącego zostały wyremontowane toalety, pracownia komputerowa, dziedziniec szkoły i wiele innych. Wspólnie z Gronem Pedagogicznym podjęła decyzję o wprowadzeniu elementów oceniania kształtującego.

W 1993 roku ukończyła studia dzienne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Matematyki i Fizyki, kierunek matematyka, specjalność metody numeryczne i programowanie. W ramach tych studiów uzyskała kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkole, a w 2001 roku również na tej samej uczelni na Wydziale Fizyki ukończyła studia podyplomowe w zakresie fizyki z informatyką. Jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie przygotowania kadry do kształcenia ustawicznego na odległość. Swoje kwalifikacje poszerzała kończąc m.in. kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie matematyki. Współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki.  Posiada także uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ukończyła liczne kursy doskonalące i warsztaty metodyczne np. kurs instruktażowy dla nauczycieli kierowników wycieczek szkolnych i kierowników obozów wędrownych, dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży; udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; obserwacja zajęć; nadzór pedagogiczny i wiele innych.

Każdą wolną chwilę stara się spędzać w sposób czynny: biega, jeździ rowerem, a zimą szusuje na nartach.

Podobnie jak William Artur Word uważa, że  "słaby nauczyciel-opowiada, dobry nauczyciel-wyjaśnia, bardzo dobry nauczyciel- demonstruje, genialny nauczyciel - inpiruje".


Realizowane projekty