Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Projekt - Cyfrowa szkoła!


Szkoła bierze udział w Projekcie


„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”


realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8-Edukacja, Działanie 8.1.–Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3-Kształcenie ogólne Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020


Realizowane projekty