Dyrektor: Lidia Polcyn Zastępca dyrektora: Beata Molińska
Telefon: 61 29 60 805 Email: sp3oborniki@wp.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

DORADCA ZAWODOWY

“Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić.”
Walt Disney

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych jest bardzo istotnym zadaniem szkoły. Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno – zawodowe to okres przypadający już na ostatnie lata nauki w szkole podstawowej, kiedy to uczeń podejmuje decyzję dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia.  

Doradca zawodowy to „osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów”.  

Głównym zadaniem doradcy jest udzielenie wsparcia młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, czy zawodu. Pomoc ta dotyczy wskazania predyspozycji do wykonywania danego zawodu, posiadanych umiejętności i kompetencji. Rozbudzenia ciekawości u młodzieży dotyczącej własnej osoby. Ucząc i bawiąc się w grupie, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

Szanowny Rodzicu – jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu. Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać: Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?

Rodzicu, przede wszystkim możesz:

  • zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach,
  • przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”,
  • rozmawiać na temat intersujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,
  • towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji przez fazę zainteresowań do krystalizacji pomysłów na siebie,
  • angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej      i zawodowej.

Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach  prowadzi

mgr Justyna Piątkowska.

 

Gabinet doradcy zawodowego - gabinet nr 212 (II piętro)

Realizowane projekty